AKTUALNOŚCI
REGULAMIN – Rocznik 1999

I CEL ZAWODÓW
Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży.


 

II ORGANIZATORZY
Serwis internetowy lodzkifutbol.pl i oraz firma Profi Eleven

III NAGRODY
I, II, III miejsce – puchary i dyplomy
Pozostałe miejsca – dyplomy
Wszyscy uczestnicy turnieju – nagrody rzeczowe
Fundatorzy nagród: salon piłkarski Zina, VeraSport, pizzeria Fiero, Profi Eleven, serwis internetowy lodzkifutbol.pl

IV TERMIN
26.01.2011

V MIEJSCE
Hala Sportowa VeraSport w Łodzi (ul. Siewna 15)

VI ZASADY UCZESTNICTWA
W turnieju uczestniczą drużyny klubowe. Zawodnik musi posiadać podczas turnieju legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Opiekunem zespołu musi być osoba pełnoletnia. Drużyny powinny posiadać jednolite koszulki.
Podczas gry obowiązuje obuwie do gry na nawierzchni sztucznej TRAWIASTEJ. W czasie turnieju zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 250 zł od drużyny. Wpisowe należy uregulować u organizatora w dniu zawodów, przed rozpoczęciem pierwszego meczu

VII SKŁADY
Każda drużyna składa się minimalnie z sześciu, a maksymalnie z dziesięciu zawodników
W czasie spotkania na placu gry przebywa jednocześnie sześciu zawodników jednej drużyny
(5 graczy w polu plus bramkarz)

VIII SYSTEM ROZGRYWEK
W turnieju uczestniczy dziesięć zespołów podzielonych na dwie grupy.
Czas gry: 12 minut bez przerw i zmiany stron.
Czas zatrzymywany tylko na wyraźne polecenie sędziego.
Ilość zmian w meczu dowolna (dopuszcza się zmiany powrotne).
Kara czasowa za przewinienia: 2 minuty.
W przypadku wyjątkowo niesportowego zachowania zawodnik może zostać usunięty z boiska do końca meczu, a w skrajnych przypadkach może zostać przez organizatora wykluczony z turnieju.
Nie dopuszcza się gry „wślizgami”.
Auty wykonuje się nogą lub ręką, podając piłkę do partnera z drużyny.
Bramkarz wznawia grę wrzutem ręką lub nogą

IX PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, 0 pkt. za porażkę.
O kolejność miejsc w grupach decydują: liczba punktów, wynik bezpośredniego spotkania zainteresowanych drużyn, różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek.

W przypadku gdy w/w kryteria nie wyłonią kolejności, decyduje seria rzutów karnych (do pierwszego błędu) pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

W przypadku gdy trzy lub więcej drużyn ma taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a w niej: liczba punktów, różnica bramek w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, większa ilość strzelonych bramek w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnica bramek we wszystkich meczach, większa liczba strzelonych bramek we wszystkich meczach.

W przypadku gdy w/w kryteria nie wyłonią kolejności, decyduje „mini konkurs” rzutów karnych (do pierwszego błędu) pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

W przypadku remisu w spotkaniach o miejsca 9, 7, 5, 3, 1 o zwycięstwie decydują rzuty karne (najpierw trzy serie, a potem do pierwszego błędu)

W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

UWAGA!!!
Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju, ale zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów. Organizator nie ponosi winy za kontuzje i urazy zawodników odniesione podczas turnieju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione w szatni. Za zachowanie zawodników podczas zawodów i w czasie przerw między meczami odpowiedzialni są opiekunowie drużyn.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments