AKTUALNOŚCI
Kurs Grassroots C odbędzie się w Sieradzu

W Sieradzu odbędzie się zorganizowany przez PZPN kurs na trenerów Grassroots C. Uczestnicy wezmą udział w czterech dwudniowych sesjach, które odbywać się będą co 3-4 tygodnie. Data rozpoczęcia szkolenia i kolejnych sesji zostanie podana po zakończeniu trwającej już rekrutacji. Każdy z kandydatów musi złożyć indywidualną aplikację za pośrednictwem systemu PZPN24.

Jak informuje strona Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Należy również podać wykształcenie i staż trenerski z wyszczególnieniem wszystkich miejsc pracy, funkcji oraz klas rozgrywkowych, a w przypadku uprawiania piłki nożnej – przebieg kariery zawodniczej. Wymagane są również oświadczenia o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zobowiązanie do wykonywania obowiązków trenera piłki nożnej przewidzianych w przepisach PZPN.

Zgodnie z uchwałą PZPN za udział w kursie każdy z uczestników musi zapłacić 800 zł brutto. Ta kwota może być rozłożona na dwie raty – pierwsza płatna przed rozpoczęciem kursu, druga przed ostatnią sesją. O przyjęciu na decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania na temat kursu należy kierować do Piotra Grzelaka (e-mail: piotrgrzelak@vip.onet.pl, tel.: +48 602 433 666).

Dodaj komentarz

  Subskrybuj  
Powiadom o