AKTUALNOŚCI
ŁKS wygrywa w sądzie !

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w 2009 roku komisje licencyjne PZPN naruszyły prawo odmawiając ŁKS licencji na grę w ekstraklasie i unieważnił zaskarżone przez klub decyzje organów związkowych.


Zdaniem WSA komisje licencyjne PZPN nie stosowały przepisów postępowania administracyjnego, a wydane przez nich decyzje uznano za „rażącą obrazę przepisów”.

Sędzia Joanna Kube z WSA powiedziała, że decyzja komisji odwoławczej m.in. nie zawierała „stanu faktycznego sprawy”. Dodatkowo podpisał się pod nią tylko przewodniczący komisji, a powinni to zrobić również inni członkowie komisji. Nie można było również ustalić, kto podpisał się pod decyzją komisji licencyjnej pierwszej instancji.
Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na jej złożenie strony będą miały 30 dni od daty otrzymania wyroku z uzasadnieniem. PZPN zapowiedział już, że zaskarży wyrok do NSA. Zdaniem PZPN decyzje obu komisji „zostały wydane zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym UEFA”.

Odmowa przyznania ŁKS prawa do gry w ekstraklasie na sezon 2009/2010 doprowadziła m.in. do zmian własnościowych w klubie. Spółka prowadząca piłkarską drużynę kilka miesięcy po wyrzuceniu do 1. ligi, ratując się przed bankructwem, przekazała sekcję piłkarską nowemu podmiotowi, który przejął też na siebie spłatę finansowych zobowiązań wobec podmiotów PZPN. Stara spółka przestała być członkiem PZPN, zmieniła nazwę na KSŁ ale kontynuowała przed sądem postępowanie przeciwko komisjom licencyjnym PZPN.Przedstawiciele łódzkiego klubu zapowiadają, że po uprawomocnieniu się korzystnego dla siebie wyroku spółka będzie domagała się od PZPN wielomilionowego odszkodowania m.in. za utratę 2 mln zł nagrody za zajęcie 7. miejsca w ekstraklasie w sezonie 2008/2009, strat finansowych spowodowanych wykluczeniem z rozgrywek ekstraklasy w kolejnym sezonie i utratą sponsorów.

Przypomnijmy, że komisja licencyjna związku uznała, że klub nie przedstawił wymaganych dokumentów finansowych oraz nie spełnia wymogów w zakresie infrastruktury. Komisja odwoławcza zniosła zastrzeżenia w kwestii infrastruktury, ale potwierdziła, że klub nie przedłożył wiarygodnych dokumentów finansowych. W wyniku tego ŁKS, mimo zajęcia 7. miejsca w tabeli ekstraklasy, został zdegradowany do 1. ligi. Miejsce ŁKS w ekstraklasie zajęła Cracovia, która zakończyła rozgrywki na spadkowym miejscu.

ŁKS złożył skargę do WSA, a ten, na wniosek PZPN, skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące sądowo-administracyjnej kontroli orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy. Trybunał uznał, że klubowi sportowemu przysługuje prawo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i nie może być ono oceniane jako ingerencja w sferę wolności związków sportowych. Sprawa wróciła do WSA w Warszawie, który we wtorek stwierdził nieważność decyzji wydanych przez komisje licencyjne obu instancji.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments